Twitter Tricksparty  

   
   

Op de kalender  

1 en 2 mei: vrij vliegeren Zeebrugge

3 mei Zeebrugge Tricksparty wedstrijd

9/10 mei Didak Kites festival Oostende

17 mei Derde zondag Zeebrugge

23/24/25 Festival Bray-Dunes (FR)

waarin op 24 Tricksparty Wedstrijd

21 juni Derde zondag Zeebrugge

19 juli Derde zondag Zeebrugge

16 augustus  Derde zondag Zeebrugge

5/6 september Vliegerfestival Den Helder

met op 6 Tricksparty wedstrijd

12/13 festival du vent, Portiragnes (FR)

20 september Derde zondag Zeebrugge

   
© tricksparty